Surah AL-Fatihah

Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm. Al ḥamdu lillāhi rabbi l-’ālamīn. Ar raḥmāni r-raḥīm. Māliki yawmi d-dīn. Iyyāka na’budu wa iyyāka nasta’īn. Ihdinā ṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm. Ṣirāṭ al-laḏīna an’amta ‘alayhim ġayril maġḍūbi ‘alayhim walāḍ ḍāllīn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *